Havforskning fra Miljøstyrelsen, 55, 1995

Måling af primærproduktion hos marint fytoplankton

26-01-1995

Fytoplanktons primærproduktion måles næsten udelukkende med 14C-metoden. På trods af metodens mangeårige anvendelse sættes der jævnligt spørgsmåltegn ved metodens tekniske udførsel, dens fundamentale forudsætninger og tolkning af resultater. Denne rapports resultater er baseret på bakteriefri algekulturer. Konklusionen er, at under de fleste betingelser måler 14C-metoden algernes nettofotosyntese. For værdier målt under naturlige forhold kan der ikke anvises en generel tolkning, men de vil være lig med eller lavere end nettoproduktionen.

Læs publikation