Genanvendelse af konstruktionstræ i forbindelse med nedrivning og renovering af beboelsesejendomme

02-01-1995

SELEKTIV NEDRIVNING; Konstruktionstræ i ældre ejendomme; Registrering af biologiske skader i trækonstruktioner; Træ i ejendommen Nørrebrogade 3; Kursus i undersøgelse af svamp og råd; Nedrivningsarbejde; Udtagning og sortering af træ; Miljømæssige forhold vedr. udtagning af træ; BEHANDLING AF TRÆ; Arbejdsprocesser; Rensning; Opskæring; Kvalitetskontrol; Afhøvling af gulvbrædder; Imprægnering; Genanvendelse; Miljøforhold under behandling; GENANVENDELSE AF TRÆ; Ejendommen Olfert Fischersgade 9; Miljøforhold vedr. genanvendelse; SAMMENFATTENDE ERFARINGER OG RESULTATER; Mængder og kvalitet af træ; Biologisk registrering; Udtagning, behandling og genanvendelse; Miljømæssige forhold; Fremtidig genanvendelse af træ; Fremtidige mængder; TILLÆG; Tegninger af Nørrebrogade 3; Registrering af biologiske skader, Nørrebrogade 3; Retningslinier for svampeundersøgelser af træ under nedrivning; Svampeattest; Beregningsgrundlag for mængdeopgørelse af træ, Nørrebrogade 3; Dendrokronologisk undersøgelse; Imprægneringsforsøg, DTI; Registrering af biologiske skader, Olfert Fischersgade 9; Historisk beskrivelse af Olfert Fischersgade 9; Tegninger over indbygning af genbrugstømmer i Olfert Fischersgade 9

Læs publikation