Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1/1995

Forbrugeradfærdsundersøgelser med miljømæssigt sigte

11-01-1995

AFFALD OG GENANVENDELSE, MILJØHENSYN I INDKØB AF DAGLIGVARER, ENERGIFORBRUG, TRANSPORT, VANDFORBRUG; Adfærd; Motivation; Sociale normer; Viden og vaner; Virkemidlers effekt; ET BÆREDYGTIGT FORBRUGSMØNSTER; FORSKNINGS- OG UNDERSØGELSESKAPACITETEN

Læs publikation