Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 64/1994, 1995

Fiskefoder med lavt fosforindhold

02-01-1995

MELPRODUKTION; Enzymatisk hydrolyse; Mel fra brisling : forsøgsbeskrivelse; Mel fra tobis; Fremstilling af de øvrige meltyper; Sammenligning af de forskellige meltyper; FODERFREMSTILLING; Fiskefoderets kemiske sammensætning; AKVARIE- OG DAMBRUGSFORSØG; Resultater af forsøgene : evaluering af fiskenes vækst : evaluering af fiskenes vækst ved modificerede formler : massebalanceberegninger; MILJØASPEKTER OG ØKONOMI : den overordnede situation : 3 procesmuligheder : energiforbrug : miljøpåvirkning : produktion af fiskefoder : produktegenskaber : udledning fra dambrug; ØKONOMISKE ASPEKTER : investeringsbehov : rentabilitetsberegning : perspektivering

Læs publikation