Demonstrationsprojekt Ved Fortet

25-01-1995

NEDRIVNING; Nedrivningsmetoder; Oparbejdning; Affaldsmængder fra nedrivning : registreringsskemaer : materialemængder;

AFFALDSBEHANDLING OG -BORTSKAFFELSE; EVALUERING AF FORSLAG TIL REGULATIV I GLADSAXE KOMMUNE; SAMMENLIGNENDE UNDERSØGELSER AF RESSOURCEFORBRUG OG MILJØBELASTNINGER; Gennemgang af udvalgte vægelementer : hulmur af letbetonelementer og tegl : letbeton - fremstilling : miljøtemaer : tegl - fremstilling : miljøtemaer : mineraluld : hulmur af tegl med isolering (alternativ 1) : præfabrikeret betonelement (alternativ 2) : beton - fremstilling : miljøtemaer : sandwicheelementer - fremstilling : miljøtemaer : isoleret træskeletvæg (alternativ 3) : gips - fremstilling : miljøtemaer : træ - fremstilling : miljøtemaer;

ARBEJDSMILJØ; Arbejdsmiljø i forbindelse med : nedrivning : affaldsbehandling : nybyggeri; BILAG; Skitse af Ved Fortet før nedrivning og skitse af nybyggeri; Konstruktionstyper; Skitse af byggepladsindretning; Skema til registrering af arbejdsmiljø; Arbejdstilsynskredsenes vejledende tjekliste.

Læs publikation