Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 58/1994, 1995

Dansk byggevareindustri - Fase 1

02-01-1995STRUKTURERING AF BYGGEVARER OG BRANCHER; SfB-systemet; Danmarks Statistiks varenomenklaturer : projekt "Brancheanalyse Beton"; Strukturering af byggevarerindustrier - Dansk Industri : ressourceområdeundersøgelsen "Bygge/Bolig"; Danmarks Statistiks branchenomenklatur; Koordinering af branche- og produktklassifikation : konkretisering af produktstruktureringen : konkretisering af branchestruktureringen : koordinering af branche- og produktklassifikation; DATAINDSAMLING FRA DANMARKS STATISTIK; Opbygningen af rådata i DkS; Forsyningsstatistikken : forudsætninger, kilder og metoder for data : opbygning og oversættelse af koder; Råvaretællingen : forudsætninger, kilder og metoder - og anvendelse af data; Branchestørrelser og energidata; Kvalitet af de indhentede data; OPGØRELSER OVER PRODUKTIONSMÆNGDER I DANMARK; Størrelse af brancher; Udvælgelse af brancher til videre bearbejdning : udvælgelseskriterier; OPGØRELSER OVER VAREKØB TIL BYGGEVAREPRODUKTION; Energidata; BRANCHEBLADE FOR 13 BRANCHEGRUPPER; Produktionsprocessen anvendt på de 13 branchegrupper; Opbygning af de 13 brancheblade; BILAG; SfB-klassifikation af materialer og produkter til bygninger og anlæg; DI brancheopdeling; Byggevarer i Danmark - Produktion, handel og forsyning af det danske marked; Danmarks Statistik, forsyningsstatistikken 1991 : værdier i 1.000 kr. : mængder i ton; Vareindkøb i 13 udvalgte brancher : Danmarks Statistik, råvaretællingen 1991; Eksempler på miljøkortlægning af produkterLæs publikation