Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 4/1994, 1995

Danmarks grundvand og drikkevand

25-01-1995Vandforsyningen i Danmark er næsten udelukkende baseret på grundvand. Grundvandet skal beskyttes, så borgerne kan sikres godt drikkevand. I redegørelsen gives en overordnet beskrivelse af status på området og af hvilke initiativer, der er iværksat, samt en vurdering af behovet for yderligere tiltag.Læs publikation