Miljøprojekt, 280, 1995

Bortskaffelse af elektronikprodukter

10-01-1995I rapporten diskuteres materialeindholdet i elektriske og elektroniske produkter. Teknologistadet i bortskaffelse og genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter er beskrevet med speciel vægt på teknologien i Sverige og Tyskland. Yderligere opridses de vigtigste udviklingstendenser med relation til bortskaffelse af sammensatte produkter. Endelig diskuteres forventningerne til teknologistadet om 10 år.Læs publikation