Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 65/1994, 1995

Belastning med pesticider via kosten

11-01-1995BESKRIVELSE AF DE TILGÆNGELIGE REDSKABER; Kostundersøgelsen; Levnedsmiddelstyrelsens stikprøveresultater; Resultater fra industrien; OVENNÆVNTE REDSKABERS ANVENDELIGHED; Resultater stillet til rådighed fra industrienLæs publikation