Superkritisk teknologi

09-02-1995

DE SUPERKRITISKE FLUIDERS KARAKTERISTIKA; Om tryk, temperatur, vægtfylde og opløselighed; Om viskositet og diffusionsforhold; Udvalget af superkritiske fluider; Kuldioxids særlige egenskaber; Anvendelse af entrainere; Faseligevægte; Nærkritiske væsker, propanteknologien : flydende propans bemærkelsesværdige egenskaber : propanprocesser og deres potentiale : sammenligning af flydende propan og superkritisk kuldioxid : om brandfaren ved at arbejde med propan : flydende kuldioxid og dens anvendelse i industrien;

PRODUKTIONSMETODER OG -ANLÆG; Procesparametre, beskrivelse og valg : de optimale ekstrationsbetingelser : udskillelse af ekstrakten : kildioxidkredsløbets opbygning; Design af apparatur : ekstraktionsautoklaver : kontinuerlige modstrømskolonner : chargevis kontra halv- og helkontinuerlig drift : separatorer, varmevekslere og højtrykspumper; Eksisterende produktioner;

OVERORDNEDE ØKONOMISKE SYNSPUNKTER; KATALOG OVER UDVIKLINGSMULIGHEDER 1, EKSTRAKTION ETC; Olieholdige frø og de udvundne produkter etc. : erstatning af hexan ved udvinding af olie fra frø; Raffinering af fedtstoffer : fraktionering af fedtstoffer etc. : fraktionering af smørfedt : fraktionering af n-3 produkter : fremstilling af oliefrit lecithin, rene mono- og diglycerider og cholesterol og lecithin fra ægprodukter : kondensat fra desodorisatører; Ekstraktion af øvrige plantematerialer : fjernelse af koffein fra kaffe og the og potentialer for andre alkaloider : humleekstrakter : krydderiekstrakter : andre smagsstoffer : duftstoffer, parfumer : naturlige farvestoffer, planteinsekticider, naturmedicin, helsekost og steroler; Diverse ekstraktioner og oprensninger : udvinding af fermenteringsprodukter m.m. fra vandige opløsninger : koncentrering og genvinding af organiske opløsningsmidler fra vandige opløsninger : oprensning af konventionelle ekstrakter m.m. : separering af monomere fra polymere; Opgradering af affald : regenerering af adsorbenter og katalysatorer : regenerering af brugt smøreolie; Højtryksikronisering; Anti-solvent-effekten : CO2, et fast stof og en væske : CO2 og 2 væsker;

KATALOG OVER UDVIKLINGSMULIGHEDER 2, ORGANISKE SYNTESER; Den kemiske syntese : den fysisk-kemiske baggrund for synteserne : konsekvenserne heraf; Den enzymatiske syntese;

KATALOG OVER UDVIKLINGSMULIDHEDER 3, DESTRUKTION AF KEMIKALIEAFFALD VED OXIDATION I SUPERKRITISK VAND, SCWO; Våd oxidation som forløber for SCWO; Den superkritiske oxidation i vand,

SCWO; KATALOG OVER UDVIKLINGSMULIGHEDER 4, SUPERKRITISK FLUID CHROMATOGRAFI, SFC; Analysemetodens egenskaber; Apparative forhold; Anvendelserne af SFC;

OVERSIGT OVER MULIGE DANSKE INTERESSENTER; BESKRIVELSE AF MILJØ-, ENERGI- OG RESSOURCEMÆSSIGE POTENTIALE; Miljømæssige potentialer; Energimæssige potentialer; Ressourcemæssige potentialer;

BARRIERER MOD TEKNOLOGIENS ANVENDELSER; LITTERATURLISTE, TILBAGEVENDENDE SYMPOSIER OG ANDRE MULIGHEDER FOR EFTERUDDANNELSE I UDLANDET

Læs publikation