Havforskning fra Miljøstyrelsen, 52, 1995

Satellite Imagery of Danish and Neighbouring Waters

17-02-1995

Der vises eksempler på CZCS- (Color Zone Coastal Scanner) og AVHRR- (Advanced Very High Resolution Radiometer) satellitbilleder af overgangszonen mellem Nordsøen og Østersøen for perioden 1979-1983. Billedmaterialet er fortolket ud fra tilgængelige feltmålinger og viser bl. a., at store områder med kalkflagellater kan observeres i Skagerrak i sommermånederne, og at norsk kyststrømsvand kan spredes ned til Thyborønområdet. De optiske forhold i Jyllandsstrømmen er desuden undersøgt, og middelbredde og fortyndingsgrad er estimeret.

Læs publikation