Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11/1995

Risikogrænseværdier

09-02-1995

RISIKOBEGREBER, MÅL OG VURDERING; Måling af risiko; Foreslåede acceptkriterier; REGULERINGER; Risikodirektivet; Risikobekendtgørelsen; Risikovejledningen; Risikovurderingsdirektivet; EKSISTERENDE GRÆNSEVÆRDIER; ANDRE MODELLER; USA -EPA : Chemical Emergency Preparedness Program : "Dose-duration-response" model; ECETOC : fastsættelse af EEI; England - HSE : "toxic load"; VURDERING AF EKSISTERENDE GRÆNSEVÆRDIER OG MODELLER; Eksisterende grænseværdier omtalt i afsnit fire; Modeller omtalt i afsnit 5 : EPA's modeller : ECETOC'S model : HSE's model; FASTSÆTTELSE AF RISIKOGRÆNSEVÆRDIER FOR CHLOR; Estimering af : EEI : EEI-3 : EEI-2 : EEI-1; Estimering af "toxic load"; Sammenligning af "toxic load" og EEI; Chlor, andre grænseværdier i luft : sammenligning med EEI og "toxic load"; Vurdering

Læs publikation