Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 6/1995

Registrering af danske vandløb

09-02-1995Oversigt over lovgivning vedrørende vandløb; METODIK; Registreringens omfang : indhold; Harmonisering af målsætningssystemer; RESULTATER; Oversigt over modtagne besvarelser; Registreringens resultater på skemaform; Generelle kommentarer til indberetningerne; Vurdering af registreringens nøjagtighed; BEREGNEDE RESULTATER; Beregning af : landstal : målsatte vandløb i byzone; BILAG; Kommunetabeller; Amtstabeller; Pumpelagstabeller; Regulativtabeller; Tabeller over beregnede vandløbsmængder; Tabeller over procentdelen af vandløb beliggende i byzone i udvalgte kommunerLæs publikation