Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 9; Pesticide Research, 9, 1995

Pesticide Modelling and Models

23-02-1995

8 pesticidmodeller er vurderet i forhold til en række krav, opstillet for danske forhold. De 3 mest lovende modeller blev derefter testet mod danske feltdata fra 2 lokaliteter. Ingen af de testede modeller levede op til alle krav, men kunne anvendes med gode resultater på begge testlokaliteter. LEACHM-modellen opnåede de bedste resultater på sandjord, og MACRO-modellen på moræneler. Der er et umiddelbart behov for at fremskaffe mere komplette datasæt til brug for modelvalidering.

Læs publikation