Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/1995

Miljøtilsyn 1993

28-02-1995Denne orientering rummer en sammenfattende oversigt over kommunernes og amtskommunernes miljøtilsyn i 1993. Oversigten bygger på tilsynsberetningerne fra de enkelte kommuner og amtskommuner og giver en række oplysninger om tilsynsopgavernes omfang, tilsynsmyndighedernes indsats og Miljøstyrelsens vurdering heraf.Læs publikation