Miljøprojekt, 281, 1995

Miljøprioritering af industriprodukter

23-02-1995Rapporten indeholder en rangordning af alle industriprodukter, som omsættes i Danmark. Formålet med denne rangordning har været at identificere de typer af industriprodukter, som set i hele deres livsforløb fra udvinding af råvarer til endelig bortskaffelse i særlig grad kan antages at belaste miljøet. Der er beskrevet en metode til rangordning af alle industriprodukter ud fra tab af ressourcer og energiforbrug, der i denne forbindelse anvendes som indikatorparametre for den samlede miljøbelastning.Læs publikation