Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 9/1995

Miljømærkning og transport

09-02-1995

METODE : transportens bidrag til miljøbelastningen; Metodebeskrivelse for forprojekt; MILJØMÆSSIG BELASTNING VED GODSTRANSPORT I DANMARK; MILJØBELASTNING VED PAPIRPRODUKTION; Miljømærkekriterier for papirprodukter; CASEANALYSE; Stora Papyrus Dalum og Maglemølle Papirfabrik; Varetilførsel og distribution af færdige produkter; Casevirksomhedens energiforbrug til papirproduktion; Transportanalyse; Energi og transport, resultater; OVERVEJELSER VEDRØRENDE MILJØMÆRKNING OG TRANSPORT; Transportens miljøbelastning for forskellige produkttyper; Muligheder og begrænsninger for miljømærkning og transport : transportarbejdet : transportmiddelvalg : transportteknologi : kapacitetsudnyttelse : brugen af transportmidlet : miljøcertificering og miljøledelsessystemer; APPENDIX A; Energiforbrugsfaktorer for lastbiler, skibe og tog

Læs publikation