Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 10/1995

Livscyklusvurdering af busser

09-02-1995Forstudie til livscyklusanalyse inden for transportsektoren; INDSAMLING AF DATA FOR DEN UNDERSØGTE BUS; Beskrivelse af virksomheden DAB; Forbrug af materialer og komponenter : kortlægningsmetode : opgørelse af forbrug af materialer og komponenter; Produktion : forbrug af hjælpestoffer : affaldsproduktion : emissioner til luft : spildevand : miljø- og sundhedsforhold; Brug : levetider : Århus sporveje - 1. levetid : emissioner i bussens levetid : affaldsproduktion i bussens 1. levetid : 2. levetid; Bortskaffelse : typiske bortskaffelsesmønstre i Danmark : forbrug af hjælpestoffer ved bortskaffelse af bussen : affald og genanvendelse; SAMMENFATNING AF MILJØPÅVIRKNINGER; Produktion af bussen; Brug af bussen; Bortskaffelse af bussen; Behov for yderligere undersøgelser; BILAG; Spørgeskema til virksomhedens leverandører; Specifikationer for den undersøgte bus; Modtagelse og miljøbehandling af biler til genbrug; Væsentlige miljøpåvirkninger af materialer og komponenterLæs publikation