Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/1995

Konvertering fra CFC 12 til HFC 134a på mobile køleanlæg

24-02-1995GENNEMGANG AF RENSEMETODER; Undersøgelse af eksisterende metoder til konvertering fra CFC 12 til HFC 134a; Oversigt over eksisterende metoder; Beskrivelse af ny rensemetode; Konverteringsmetoder - vurdering af fordele og ulemper; FORSØGSPROGRAM; Valg af 2 metoder til undersøgelse gennem forsøg; Udarbejdelse af forsøgsprogram : kontrolkørsel på stationære containere; Måleprogram for stationære anlæg; Udtagning og analyse af olieprøver; KØLEMIDDELKONVERTERING; DTI/PJN-metoden : DTI/PJN-metoden - procedurebeskrivelse : tømning og evakuering af anlæg for heptan : renseanlæg for heptanskylning; Castrolcontainermetoden : procedurebeskrivelse; PRAKTISK SAMMENLIGNING AF DE 2 AFPRØVEDE KONVERTERINGS-/RENSEMETODER; Kvalitetsmæssige vurderinger af renseprocessen gennem sammenligning af olieprøver : DTI/PJN-metoden : oversigt over olieanalyser; Sammenligning baseret på omkostningsvurdering : DTI/PJN-metoden/Castrolcontainermetoden sammenligning - fordele og ulemper; BILAG; Konverteringsprocedurer; AKA Forceprincippet; Heptan produktbeskrivelse; Heptan damptrykskurve; Dataudskrift for forsøgsanlægLæs publikation