Havforskning fra Miljøstyrelsen, 57, 1995

Havbundens iltomsætning

17-02-1995På baggrund af et sæsonstudium i Århus Bugt diskuteres havbundens iltomsætning og dens regulering af vandbevægelse, tilførsel af organisk materiale, temperatur, bundvandets iltindhold samt mængden og arten af dyr. Betydningen af havbundens iltforbrug for opståen af iltsvindsperioder i bundvandet beregnes, og anvendelsen af målinger direkte på havbunden vurderes. Resultaterne relateres til observationer af iltdynamikken i sedimenter ved både mindre og større tilførsel af organisk materiale.Læs publikation