Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 8; Pesticide Research, 8, 1995

Effects of Pesticides on Meso- and Microfauna in Soil

23-02-1995

Laboratorietest blev udviklet for at måle effekter af pesticider på encellede dyr, enchytræorme, springhaler, rovmider og på mikrobiel respiration. Semifelttest blev udviklet for at måle effekter på springhaler og rovmider. Dimethoat udviste statistisk klare effekter på springhaler i laboratoriet og under semifeltforhold. Pirimicarb og fenpropimorph udviste effekter i semifelttesten på enkelte prøvetagningsdage, som ikke blev observeret i laboratoriet efter 28 dages forløb.

Læs publikation