Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 14, 1995

Zoneopdelt grundvandsbeskyttelse

07-12-1995Zoneopdelt grundvandsbeskyttelse er et værktøj til en aktiv grundvandsbekyttelse mod både eksisterende forureningskilder samt fremtidige grundvandstruende aktiviteter. I rapporten er 2 forskellige zoneringsmetoder afprøvet på 2 forskellige områder. Desuden er opstillet en beskyttelseszonestrategi, der bygger på en inddeling af områder med særlige drikkevandsinteresser i 4 beskyttelseszoner.Læs publikation