Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 2/1995

Spildevandsredegørelse 1995

18-12-1995Spildevandsredegørelse 1995 gennemgår status og udvikling for spildevandshåndteringen, det administrative regelsæt på området samt betalingsreglerne for spildevandsanlæg, herunder sammenhængen med den kommunale kloakforsynings økonomi. Med redegørelsen identificeres problemer og løsningsmuligheder for ændringer i det eksisterende regelsæt med henblik på en fortsat optimal spildevandshåndteringLæs publikation