Vejledning fra Miljøstyrelsen, 6/1995

Klassificering m. v. af kemiske stoffer og produkter

20-12-1995Vejledning i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 829 af 15. oktober 1993 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.Læs publikation