Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 17, 1995
11-12-1995Der er i rapporten vist en simpel metode for beregning af kvælstofudvaskningen i et vandindvindingsområde. Beregningerne kan foretages på lommeregner eller på pc. Beregningerne giver et overslag over kvælstofudvaskningen fra forskellige marker, således at en mere målrettet indsats kan tilrettelægges. Beregningsmetoderne er afprøvet på Brovst Vandværk og Drastrup kildeplads.Læs publikation