Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 18, 1995

Feltmetoder til forurenet jord

11-12-1995Rapporten beskriver de tilgængelige feltmetoder til undersøgelse af jordforurening; disse metoders anvendelsesområder og begrænsninger er beskrevet, og i det omfang, det er muligt, er de relateret til traditionelle analysemetoder. For at få belyst alle relevante metoder er der gennemført interviewsundersøgelse hos relevante institutioner, firmaer m.v. Desuden er der udarbejdet katalogblade med en række oplysninger for 11 tilgængelige metoder samt 5 metoder under udvikling.Læs publikation