Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 61/1995

Alternativer til PVC i kabler og tilknyttede bygningsinstallationer

07-12-1995MARKEDSANALYSE FOR PVC-SUBSTITUTION - POLITISK OG KOMMERCIELT; Generelle faktorer vedrørende PVC-substitution; Afbrænding af affald : brande : genbrug : materialeegenskaber : additiver : andre PVC-produkter : lovgivning og andre reguleringer : PVC som chlorbinder : pris; Situationsanalyse for Danmark; Den internationale situation : Tyskland : England : Skandinavien : Italien : det øvrige Europa : USA; KABELTEKNISKE FORHOLD FOR PVC-SUBSTITUTION; Generelle kabeltekniske forhold : driftserfaringer med halogenfrie og brandhæmmende kabelkonstruktioner : driftserfaringer med halogenholdige kabelkonstruktioner : PVC-kabler : flourholdige polymerkabler : Driftserfaringer med halogenfrie kabelkonstruktioner; Kort beskrivelse af polymercompounder, der anvendes i kabelkonstruktioner : generelle prisforhold : naturgummi : chlorholdige gummityper : EPDM, ethylenpropylen gummi : siliconegummi : polyethylen : polypropylen : nylon : PVC : flourholdige polymerer : PPO : polyetherimid : ethylen-vinylacetat-copolymerer; BYGNINGSINSTALLATIONER; Materialer; EVALUERING AF NORMER OG SPECIFIKATIONER; Lyslederkabler : IEC : Danmark : Norge : USA : brugerspecifikationer; Signal- og telekabler; Kraftkabler : bøjelige ledninger : installationsskabler : forsyningskabler, 0,6 / 1 kV : mellemspændingskabler; KOMMERCIELT TILGÆNGELIGE HFFR-COMPOUNDER; Markedsundersøgelse for compounder; Udvælgelse af compounder til afprøvning i lyslederkabelkonstruktioner : lyslederkabler : resultater af forundersøgelsen : ekstruderingsforsøg : brandprøver : røgudvikling : mekaniske egenskaber før og efter ældning : andre mekaniske egenskaber; Udvælgelse af compounder til afprøvning i signal- og telekabler (PDS); Udvælgelse af compounder til afprøvning i bøjelige ledninger : type PKA; Udvælgelse af compounder til afprøvning i installationskabler : laboratorieforsøg; Udvælgelse af compounder til afprøvning i 0,6 /1 kV forsyningskabler; UDVALGTE KABELKONSTRUKTIONER; Lyslederkabler; Signal- og telekabler; Bøjelige ledninger; Installationskabler; 0,6 / 1 kV forsyningskabler; PRØVNINGSPROGRAM FOR UDVIKLEDE KABELKONSTRUKTIONER; Lyslederkabler : procesbarhed : brandtests : langtidstest; PDS-datakabel; Bøjelig netledning ; Installationskabler : procesbarhed : typetest : langtidstest; Forsyningskabel, 1 kV : typetest : driftsafprøvning; Fælles afprøvninger; RESULTATER AF KABELAFPRØVNING; Lyslederkabler : procesbarhed : brandtests : langtidstests : PDS-datakabel : brandtests; Bøjelig netledning; Installationskabler : procesbarhed : typetest : langtidstest; Forsyningskabel, 1 kV : typetest : driftsafprøvning : konklusion, forsyningskabel; Fælles afprøvninger; ØKONOMISKE FORHOLD VED; Fremstillingsprocessen; Materialer; Kabler; BILAGLæs publikation