Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 2, 1995

Udnyttelse og rensning af forurenet grundvand

29-08-1995

Rapporten er lavet som et katalog over metoder til rensning af forurenet grundvand. Kataloget har 2 indgangsnøgler: Den primære, der omfatter 19 (naturlige og menneskeskabte) stoffer eller stofgrupper fordelt på 4 kategorier, og en sekundær, der omfatter udvalgte udnyttelser af forurenet grundvand. I katalogets generelle del behandles kriterier for valg af behandlingsteknikker samt danske og udenlandske erfaringer med udnyttelse af forurenet grundvand - de danske erfaringer er belyst på grundlag af en rundspørge til amterne.

Læs publikation