Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1995

Tilsyn med virksomheder

16-08-1995Vejledningen, som opsummerer tilsynserfaringerne fra 7 kommuner og en miljø- og levnedsmiddelkontrolenhed, giver den kommunale/amtskommunale tilsynsførende et overblik over anvendte tilsynsstrategier ved miljøtilsyn på industrivirksomheder. Vejledningen er opdelt i 2 dele: 1. del omhandler tilsynets tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning, og 2. del angiver tilsynets rammer, herunder bl.a. tilsynsmålsætninger og -handlingsplaner samt tilsynsprioriteringer og -principper, virksomhedsregistrering og potentielle samarbejdspartnere.Læs publikation