Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 37/1995

Spildevandstilladelser og renere teknologi

14-08-1995SPILDVURDERING; Kort beskrivelse af de 10 trin; Skemaer til spildvurdering; Kvalitativ og kvantitativ gennemgang; DELTAGENDE VIRKSOMHEDER; House of Prince A/S; S. Dyrup & Co A/S; AFLEDNING AF SPILDEVAND; Problemer omkring egenkontrol og tilsynskontrol ved fælleskloakering; Miljøfremmede stoffer; LOVGRUNDLAG; Spildevandstilladelser; Kompetencefordeling mellem amt og kommune; UDFORMNING AF SPILDEVANDSTILLADELSER; Spildevandstilladelser i Lynettefællesskabet; Spildevandstilladelser i Gladsaxe kommune; RESULTATER AF PROJEKTET; Samarbejde kommune/amt og virksomhed; Vilkår i spildevandstilladelser - set ud fra en renere teknologisynsvinkel; BILAG; Spildevandstilladelse for House of Prince A/S; Spildevandstilladelse for S. Dyrup & Co. A/S, udkast; Spildvurdering : House of Prince A/S - udvalgte skemaer; Spildvurdering : S. Dyrup & Co A/S - udvalgte skemaer; Liste over miljøfremmede stoffer; S. Dyrup & Co A/S' forslag til vilkår i spildevandstilladelsenLæs publikation