Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 6, 1995

Klassificering af grundvandsressourcen

29-08-1995I rapporten beskrives metoder til klassificering af grundvandsressourcerne. Metoderne skal benyttes i amternes arbejde med at klassificere grundvandsressourcerne til regionplanerne i 1997. Rapporten omhandler de grundlæggende geologiske, hydrologiske, hydrogeologiske og geokemiske forhold, som indgår i en faglig vurdering af grundvandsressourcerne. Klassificeringen består af en vurdering af 3 elementer: grundvandsressourcens beskyttelse, kvalitet og mængde; i tilknytning hertil er udarbejdet et klassifikationssystem.Læs publikation