Miljøprojekt, 291, 1995

Introduktion til miljøvurdering af elektronikprodukter

07-08-1995Rapporten beskriver et forslag til en metode til miljøvudering af elektronikprodukter, som derefter er søgt anvendt på 2 produktcases: en mobiltelefon og en frekvensomformer. De 2 produkters livscyklusfaser beskrives med fokus på materialeindhold, brugssituation, bortskaffelsessituation og transportforhold. Produktionsfasen er beskrevet ved massebalancer og procesflowcharts.Læs publikation