Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 35/1995

Dansk byggevareindustri - fase 2

14-08-1995

GRUNDLAG FOR MODEL, SAMT BEGREBER OG AFGRÆNSNING; Definitioner og anvendte begreber; Referencer og erfaringsgrundlag; Modellens afgrænsninger : ressourcestrømsmodellen : produktionsprocesmodellen : netværksmodellen : brancheanalysemodellen; MODEL FOR RENERE TEKNOLOGI BRANCHEANALYSE; Formål : forberedelse af RT-brancheanalyse : opstilling af brancheprofil : gennemgang af eksisterende miljølovgivning/-krav : valg af branchespecifikke miljøparametre : kontakt til relevante parter; Tilrettelæggelse af dataindsamling : udpegning af reprænsentative pilotvirksomheder; Kortlægning af branchens miljøpåvirkninger : forbrug af : energiråstoffer : materialeråstoffer : vand : areal; Opgørelse af emissioner og affald : emissioner til luft : emissioner til vand : affald; Indre miljøpåvirkninger; Analyse af udvalgte produkter og produktionsprocesser; Vurdering af resultat af RT-brancheanalyse; FORSLAG TIL DET VIDERE ARBEJDE; Vurdering af muligheder for at indføre renere teknologi; udpegning : gennemførelse af målrettede RT-projekter

Læs publikation