Bedre miljø og mere natur på offentlige arealer

01-08-1995En bæredygtig udnyttelse af vores miljø og natur vil først ske, når hver enkelt handler ud fra en erkendelse af, at det er nødvendigt for vores fremtid. Det kræver viden, nytænkning og ændrede holdninger. En sådan omstilling af vores adfærd kan ikke gennemføres uden information, åben debat og aktiv medvirken af politikere, ledere, ansatte, interessegrupper og den enkelte borger. For at sikre miljø og natur er det vigtigt, at vi alle tager et ansvar, men offentlige institutioner bør gå foran og vise vejen.Læs publikation