Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 19/1995

Ringkøbing kommunes 4-strømssystem

06-04-1995BESKRIVELSE AF 4-STRØMSSYSTEMET; Glas; Papir/pap; Grønt køkkenaffald; Restaffald; Ordninger for andet affald; HJEMMEKOMPOSTERINGSORDNINGEN; Deltagelse i hjemmekomposteringsordningen : tilmeldte/ikke tilmeldte husstande : aktive deltagere i hjemmekomposteringsordningen; Praktiske erfaringer med hjemmekompostering; Husstande uden for den kommunale hjemmekomposteringsordning; Kompostkvalitet; EFFEKTIVITET; Beregnede potentialer; Glas og papir/pap; Indsamlede dagrenovationsmængder; Organisk affald; ØK0NOMISK DOKUMENTATION AF RINGKØBING KOMMUNES 4-STRØMSSYSTEM; Præsentation af de økonomiske beregninger; BILAGLæs publikation