Anbefalinger for indarbejdelse af miljøaspekter i produktstandarder

15-04-1995

Subregion 5 er beliggende i den sydøstlige del af Nordsøen og har et areal på 32000 km2 og en vandmasse på 700 km3. Området er stærkt påvirket af udledninger fra Elben. Vandstrømme fra andre dele af Nordsøen kan føre forurening ind i subregion 5, og der kan derfor forekomme forhøjede koncentrationer af næringssalte og forurenende stoffer. Området er en vigtig yngleplads for tunge, sild og arter af fladfisk. Ofte ses opblomstring af forskellige algearter, f.eks. Phaeocystis sp. Siden 1980 er der om sommeren konstateret en række tilfælde af iltmangel og øget adgang til næringsstoffer, sandsynligvis forårsaget af eutrofiering.

Læs publikation