Miljøprojekt, 287, 1995

Miljøvurdering af EVOH og EVA

19-04-1995Rapporten omfatter en vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige forhold knyttet til materialet ethylen-vinylalkohol (EVOH) vurderet i hele materialets livscyklus. Da materialet EVOH er et potentielt alternativ til PVC, er det vurderet relativt til PVC. Rapporten indeholder desuden et supplement til den vurdering af ethylen-vinylacetat copolymer (EVA), der tidligere er offentliggjort i "Miljøvurdering af EVA", Miljøprojekt 228.Læs publikation