Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 20/1995

Konstruktiv træbeskyttelse mod biologisk nedbrydning

06-04-1995KRAV; STANDARDER; RISICI; TRÆARTER; YDERVÆGGE AF TRÆ; Danske standarder; Skader; Ydervæggens fugtkilder; Ydervæggen; Udhæng; Afstand til jord; Træbeklædningen; TRÆ I UDEMILJØER; Typiske anvendelsesområder for træ i udemiljø; Lovkrav og standarder; Levetid og imprægnering; Forskning og undersøgelse; Alternativer til imprægnering; Valg af varige træarter; Valg af partiel imprægnering; Forbedret udformning af konstruktioner; Valg af jord og stenmiljøer; TRÆVINDUERLæs publikation