Miljøprojekt, 284, 1995

Indsatsområder for renere teknologi i den grafiske branche

21-04-1995

Formålet med projektet har været at udpege og prioritere indsatsområder for renere teknologi i den grafiske branche med udgangspunkt i spildevandsproblematikken. På baggrund af en samlet miljøfarlighedsvurdering af spildevandet fra den grafiske branche og en vurdering af udviklingstendenser er følgende indsatsområder prioriteret højest: 1) Rammevask ved serigrafi og 2) Afvaskning af vandfortyndbar farve på flexo/emballagedybtrykpresse.

Læs publikation