Miljøprojekt, 283, 1995

Ammoniakfordampning fra landbruget

20-04-1995

Fordampningen af ammoniak fra landbruget er med over 100.000 tons årligt den største danske kilde til kvælstofforurening af atmosfæren. Ammoniak spredes i atmosfæren og omdannes gradvist til ammonium. På danske landområder afsættes årligt ca. 59.000 tons ammoniak og ammoniumkvælstof, hvoraf 75% stammer fra danske kilder. Afsætningen medfører eutrofiering og forsuring af følsomme skove og naturområder og bidrager med 20% af kvælstoftilførslen til Kattegat. Det skønnes, at ammoniakfordampningen næsten kan halveres uden større omkostninger.

Læs publikation