Miljøprojekt, 265, 1994

Vægtafhængig dagrenovation - Tinglev Kommune

12-09-1994Tinglev Kommune har udviklet og idriftsat et renovationssystem, hvor den enkelte borger efter vægt betaler for den restfraktion, der afhentes som dagrenovation. Rapporten beskriver erfaringerne med igangsætning, drift af systemet og resultaterne heraf.Læs publikation