Havforskning fra Miljøstyrelsen, 43, 1994

Stoftransport og stofomsætning i Kertinge Nor/Kerteminde Fjord

23-09-1994

Tilførsel, omsætning og transport af næringssalte er studeret i Kertinge Nor og Kerteminde Fjord, og et samlet kvælstof- og fosforbudget er opstillet. Rapporten fokuserer bl. a. på betydningen af den udbredte vegetation for næringsstofdynamikken. Hovedparten (65-70%) af den samlede belastning stammede fra en frigivelse fra sedimentet, og tråalgemåtterne på sedimentets overflade fungerede som et effektivt filter for næringsfluxen til vandfasen. Algernes forsvinden ændrede den biologiske struktur og næringsstofdynamikken.

Læs publikation