Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 41/1994

Spredningen af renere teknologi i den danske fiskeindustri

14-09-1994OVERSIGT OVER PROJEKTERNE I FISKEINDUSTRIEN; Sildeindustrien; Rund- og fladfiskeindustrien; Fiskemelsproduktionen; Rejeindustrien; SPREDNINGEN AF RENERE TEKNOLOGI; Miljøforhold generelt; Kendskabet til renere teknologi; Belysning af interessen for renere teknologi; Holdninger til økologisk modernisering; Analyse af årsager til spredningen af renere teknologi; NØGLETALSANALYSE AF FISKEINDUSTRIEN; Nøgletal for fiskeindustrien i Skagen kommune; Evaluering af renere teknologiprojekter på udvalgt virksomhed; Miljøreguleringer af fiskeindustrien i vore nabolande; BILAG; Spørgeskema til telefoninterview i fiskeindustrien; BrancheprofilLæs publikation