Havforskning fra Miljøstyrelsen, 54, 1994

Sekventiel nedbørsopsamling på Sjælland

21-09-1994For at kunne estimere atmosfærisk nedfald af kvælstofforbindelser til de indre danske farvande er der brug for viden om den rumlige og tidslige fordeling af dette nedfald. Rapporten beskriver koncentrationsforløbet i en byge og forskelle i koncentration mellem forskellige stationer. Desuden afledes scavengingratio for ammonium og nitrat i partikler. Denne information er brugt til at beregne fjernelseshastigheden af disse stoffer i atmosfæriske transportmodeller, der i en anden rapport er brugt til at beregne kvælstofdepositionen til Kattegat.Læs publikation