Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 40/1994

På vej mod det forureningsfri dambrug

14-09-1994ANALYSE AF UDVIKLINGEN I RECIRKULERE FISKEOPDRÆT; Produktion i dansk fiskeopdræt; Miljøpåvirkning fra forskellige typer fiskeopdræt; Udviklingen i begrænsning af miljøpåvirkning i dansk fiskeopdræt; Analyse af udviklingen i recirkuleret fiskeopdræt; Dansk og international udvikling i recirkuleringsteknikken; Gennemgang af miljøgodkendelser; Konklusion for udvikling inden for recirkuleringsteknik; Behov for yderligere udvikling inden for recirkuleringsteknikken; FORSØGSANLÆGGET; Forsøgsanlæggets opbygning, indretning og funktion; Funktionsbeskrivelse; Instrumentering og dataopsamling; Måleprogrammet; Resultater af forsøgsarbejdet; Forløb af driften af anlægget; Produktionsforløb; Vandforbrug; Elforbrug; Udvikling i vandkvaliteten; Iltforbrug af ammoniumomsætning i biofilter; Kvælstofbalance og slamdannelse; Fosforbalance; Saltvandsdrift; ØKONOMISK VURDERING AF NORMAL DAMBRUGSDRIFT, FORSØGSANLÆGGER OG MODELANLÆG; Produktion og produktionspris i normalt dambrug; Produktion og produktionspris i forsøgsanlægget; Modelanlæg til 100 tons produktion; PERSPEKTIVER I NYUDVIKLINGEN; Bilag 1-3Læs publikation