Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 42/1994

Offentlig grøn indkøbspolitik i amter og kommuner

14-09-1994MILJØVURDERING AF ARBEJDSTØJ; Vurderingsmetode : udvælgelse af arbejdstøj : funktionsafgrænsning : spørgeskemaundersøgelse; Fremstilling af arbejdstøj : bomuldsfiberproduktion : egrenering : kemofiberproduktion; spinding : vævning : vådbehandling : syning; Anvendelse; Bortskaffelse; Transport/emballage; MILJØVURDERING AF SKOLEMØBLER; Udvælgelse af skolemøbler; Fremstilling af skolemøbler : fremstilling af ståldele, trædele MILJØVURDERING AF DRIVMIDLER OG RENSNINGSFORANSTALTNINGER TIL ISÆR ARBEJDSKØRETØJER; Valg af drivmidler og rensningsforanstaltninger; Fremstilling og brug af drivmidler og rensningsforanstaltninger : biobrændsler; el som drivmiddel : fremstilling og brug af de valgte drivmidler og rensningsforanstaltninger : motor- og katalysatorteknologi; Normer og grænseværdier : miljømæssige sammenligninger mellem benzin, diesel og gas (natur og LPG) : emissioner fra tunge køretøjer (lastbiler og busser) ved brug af diesel, naturgas eller LPG; Emissioner fra non-road køretøjer : emissioner fra lette dieseldrevne køretøjer : konklusion vedrørende miljømæssige forhold : risiko/sikkerhed; Praktiske og økonomiske forhold : etablering af forsyningsnet/tankstationer til naturgas og LPG : økonomi vedrørende motorer, tanksystemer og rensningsforanstaltninger; VURDERING AF MILJØ- OG MARKEDSFORHOLD VEDR. MERE MILJØVENLIGE KONTORARTIKLER SÆRLIGT MED HENBLIK PÅ SKRIVEREDSKABER SAMT RINGBIND OG LIGNENDE; Valg af varegrupper og anbefalinger : brugergruppens kommisorie og deltagere; afgrænsning af varegrupper : Forbrugsmønster og markedsforhold; BILAG; Metode til vurdering af produkter; Producenter - arbejdstøjLæs publikation