Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 47/1994

Miljøgennemgang af kemiske virksomheder i Esbjerg

23-09-1994

INDLEDNING; Definition af forbrug og miljøpåvirkninger; PROJEKTETS ORGANISATION OG GENNEMFØRELSE; Organisering af projektarbejdet; Gennemførelse af projektarbejdet : miljøgennemgang : udvælgelse og prioritering af indsatsområder : skitse til løsninger og handlingsplan : samarbejdsmuligheder i ERFA-gruppen; MILJØGENNEMGANG - ESBJERG KEMI A/S; Virksomheden : miljøpolitikker og -måsætninger : virksomhedens forhold til lov om miljøbeskyttelse; Organisation og gennemførelse af miljøgennemgangen; Aktiviteter i synteseanlægget og pakkerierne; Resultaterne af miljøgennemgangen; Miljøhandlingsplan : spildevand : emission af kloroform : emission af klor : emission af xylen : energibesparelser : kemikalieaffald : emballageaffald : konvertering til naturgas : returemballager; Forslag til miljøpolitikker, -målsætninger og -mål; MILJØGENNEMGANG - ESBJERG FARVE- & LAKFABRIK a/s; Aktiviteter i produktionen; Resultaterne af miljøgennemgangen : miljøpåvirkninger; Miljøhandlingsplan : arbejdsmiljø : affald - vand med malingrester : kølevand : spande til internt brug : produktspild : fjernvarme : el-forbrug; MILJØGENNEMGANG - KEMIRA MILJØ A/S; SAMARBEJDSMULIGHEDER I ERFA-GRUPPEN; FORSLAG TIL DET VIDERE ARBEJDE; EVALUERING AF PROJEKTFORLØBET; ERFA-gruppens evaluering : Ribe Amts miljøafdelings evaluering : konsulentens evaluering; BILAG; Oversigtstegning over Esbjerg Kemi A/S; Oversigtstegning over Esbjerg Farve- & Lakfabrik a/s; Proceskort - Esbjerg Farve- & Lakfabrik a/s; Proveskort - Kemira Miljø A/S; Handlingsplan - Esbjerg Kemi A/S; Handlingsplan - Esbjerg Farve- & Lakfabrik a/s

Læs publikation