Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 35/1994

Maskinstationsbaseret omfordeling og udnyttelse af gylle ved nedfældning i græsafgrøder

23-09-1994

Praktiske erfaringer med nedfældning af gylle i græs; Parcelforsøg : gødskningsmæssige : økonomiske og miljømæssige resultater; Analyse af økonomien ved nedfældning af gylle i græsmarker; Maskinstationsøkonomi ved gyllenedfældning

Læs publikation