Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 39/1994

Industriel affedtning

08-09-1994KONKLUSIONER; Kritisk vurdering af affedtningsbehov; Udsving i energiforbrug; Energiforbrug sammenlignet med ECSA-rapporten; Kapacitetsudnyttelse; Specielt for trianlæg; Specielt for industrielle vaskemaskiner; Specielt for fosfateringsanlæg; VALG AF ANLÆG OG GENNEMFØRELSE AF MÅLINGER; Formålet med affedtningen, renhedsgrader; Praktisk valg af anlæg for målinger; Fremgangsmåde ved gennemførelsen af målingerne; Anlæggenes tilstand; BESKRIVELSESBLADE; Anlæg 1-9Læs publikation