Miljøprojekt, 263, 1994

Grøn indkøbspolitik i amter og kommuner

01-09-1994Rapporten indeholder en kortlægning af indkøb i amter og kommuner samt en miljøvurdering og forslag til, hvilke miljøforhold der bør lægges vægt på ved offentlige indkøb af udvalgte produkter. Desuden er omtalt nordiske erfaringer på området samt inddragelse af miljøhensyn ved indkøb set i forhold til EU-regler.Læs publikation